SwiftUI Döngü Yardımıyla View oluşturmak

Swift ile View Controller’ımız içinde herhangi bir döngü yardımıyla istediğimiz kadar view oluşturup bu viewları başka bir view’a subView olarak ekleyebiliyoruz. Ancak SwiftUI ile işler biraz değişti. Her kodu view oluşturmada kullanamıyoruz Xcode bize şöyle kızıyor “Closure containing control flow statement cannot be used with function builder ‘ViewBuilder'”.

Bu yazıda kullanacağım senaryo bir hesap makinesi uygulaması olacak. Hesap Makinesinin butonlarını döngü yardımıyla çok az kod kullanarak gerçekleştireceğiz.

Uygulamamızın görünümü

Hadi Başlayalım ?

İlk olarak butonların textlerini yerleştirmek için rahat etmemiz açısından textleri bir array kullanarak ekledim.

” ForEach((0…4)) { secondIndex in ” yardımıyla beş defa dönmesini sağladık. Bu bizim satırlarımızın oluşmasını sağlayacak. Bu döngünün içerisine bir Horizontal Stack ekleyerek satır görünümünü elde ettik.

Döngümüzün içerisindeki diğer döngümüz ise satırlarımıza butonları yerleştiriyor. Butonlarımız bir Circle yapısı ve Text’i üzerine eklemek için bir Z Stack kullandık.

Özetle view kısmında döngü kullanarak view elemanları oluşturmak için ForEach kullanmamız gerekiyor. ForEach ile aynı for döngüsünde olduğu gibi array’leride döndürebilirsiniz. Benim kullandığım senaryoya bakacak olursak array’imi her satır için ayrı bir array yapıp sonra bunları tek bir arrayde toplayabilir yine iki döngü ile işlemi bitirebilirdik.

SwiftUI için yaptığım ve yapacağım uygulamalar için bir WorkSpace oluşturdum. Tüm kodlara ulaşabilirsiniz: https://github.com/yusufozgul/SwiftUI-Examples

Gitmeden Blogumdaki diğer yazılara göz atabilirsin, eğer bana ulaşmak istiyorsan iletişim sayfasını kullanabilirsin.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × one =